Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 25 februari 2015

Duurzaamheid: liberale waarde in Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten

Afgelopen week vond in Tunis een internationale uitwisseling over milieu en duurzame energie plaats. Bridging the Gap is een conferentie tussen liberale partijen uit het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Europa. De conferentie wordt jaarlijks georganiseerd door de Friedrich Naumann Stichting, een Duitse stichting voor liberale politiek. Marijn Bosman (raadslid in Amsterdam en woordvoerder duurzaamheid) was aanwezig namens D66.

Wereldwijd halen we meer dan 85% van onze energievoorziening uit fossiele brandstoffen. Kolen, gas en vooral olie geven ons hedendaagse leven vorm. Internationaal zijn we verbonden door elektriciteitskabels, pijpleidingen en raffinaderijen. Oliederivaten zijn de grondstof voor tal van materialen, zoals asfalt, smeerolie, kerosine, benzine en kunststof. De afhankelijkheid hiervan wordt groter, omdat de wereldbevolking groeit en de welvaart nog sneller.

Vanzelfsprekend speelde olie een grote rol tijdens de conferentie. Niet alleen vanwege de rol in gewelddadige conflicten, maar ook omdat het aanbod wordt bepaald door een klein aantal spelers. Zes grote oliemaatschappijen en enkele tientallen staatsbedrijven trekken aan de touwtjes om te bepalen hoeveel olie voor wie, wanneer en tegen welke prijs beschikbaar is. Alle retoriek van een vrije markt ten spijt in de discussies over duurzaamheid, is dat geen uitdagende, innovatieve markt volgens liberale uitgangspunten. Ook Egypte moet gas inkopen in Saoedi Arabië en het leven in de hoofdstad Caïro wordt geteisterd door stroomstoringen en smog. Een land als Jordanië moet al zijn energie importeren van instabiele buurlanden. Meer autonomie en onafhankelijkheid in energievoorziening is net zo goed in het belang van mensen in de Arabische wereld als in Europa. En een mooie bijkomstigheid is dat het lokaal ook nieuwe werkgelegenheid oplevert.

Er gebeurt dan ook veel in de Arabische regio. In Jordanië groeit zonne-energie enorm snel gezien zonnepanelen al in vier jaar zijn terugverdiend dankzij het zonnige klimaat. Egypte privatiseerde vorige week zijn elektriciteitscentrales en burgers  richtten vorig jaar een actiegroep op ‘Egyptenaren Tegen Kolen’, die protesteerde tegen nieuwe kolencentrales en voor zonne-energie. In Tunesië maakten studenten mini-biogascentrales voor op het platteland en in Marokko wil de regering de vervuilde afvalstortplaatsen omvormen tot duurzame fabrieken van recyclede materialen. Marijn Bosman sprak de conferentie toe over het duurzaamheidsprogramma van Amsterdam en hoe je als stad duurzame ontwikkeling kunt versnellen.

Marijn Bosman: “Eerlijk gezegd was ik positief verrast door de ideeën en het ondernemerschap van de Arabische liberalen. Bewustzijn ten aanzien van milieuvervuiling en de noodzaak tot duurzame energie is net zo goed belangrijk voor de Arabische regio als voor Europa. Innovatieve oplossingen kunnen we met elkaar uitwisselen en verhandelen”.

Alle sprekers schrijven een paper over hun inzichten tijdens de conferentie die zullen gebundeld worden in ‘BRIDGING THE GAP
3rd Arab-European Liberal Dialogue Forum: Energy and Sustainable Development’, terzijnertijd te vinden op de website van de Friedrich Naumann Stichting.