Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Dag van het Midden-Oosten: Covering the Climate in the Middle East

Dinsdag, 26 november 2019 in Den Haag

Op dinsdag 26 november is het weer tijd voor de jaarlijkse Dag van het Midden-Oosten. English translation below.

D66 presenteert de Dag van het Midden Oosten. Tijdens dit jaarlijkse evenement gaan experts in en uit de regio met elkaar in discussie over de meest urgente kwesties. Deze 7e editie zal in het teken staan van klimaatverandering. De consequenties van klimaatverandering zijn juist in het Midden-Oosten erg ingrijpend. Van Amman tot Algiers vormen watertekorten, stijgende temperaturen en woestijnvorming grote uitdagingen voor de steden en de inwoners van de regio. Hoe kijken activisten en experts uit de MENA-regio aan tegen deze kwesties? In de plenaire sessie zullen onze sprekers bediscussiëren hoe zij klimaatverandering op de agenda zetten in de politiek en in de maatschappij in tijden waarin er binnen deze regio’s ook zoveel andere kwesties spelen. Tijdens de verdiepingssessies zal specifiek toegespitst worden op klimaatdiplomatie en energietransitie.

Sprekers zijn: Lama Elhatow, milieuwetenschapper en klimaatactivist uit Egypte. Daarnaast zullen er drie vertegenwoordigers aanwezig zijn van de organisatie EcoPeace Middle East, een unieke organisatie die Palestijnse, Jordaanse en Israëlische klimaatactivisten samenbrengt om hun gemeenschappelijke leefgebied te beschermen. Christian Henderson, assistent professor aan de Universiteit Leiden, zal zijn visie geven op de energietransitie in de MENA-regio, samen met Hamdi Hached, milieuadviseur in Tunesië.

Houd voor updates het Facebookevenement in de gaten.
Kaarten kopen kan hier.

Locatie: Humanity House, Den Haag
Tijd: 18:00-22:00 (inloop: 17:30)

D66 presents the Day of the Middle East. During this annual event, experts with strong ties to the region will engage in conversation on its most pressing issues. This 7th edition will focus on climate change. The consequences of climate change are especially far-reaching for the Middle East. From Amman to Algiers, water scarcity, rising temperatures and desertification pose challenges for the cities and the people within the region. How do activists and experts from the MENA look at these issues? In the plenary session, our speakers will discuss how they address climate change while there are so many other prominent issues in the region. During the in-depth breakout sessions, cilmate diplomacy and the energy transition will be discussed specifically.

Speakers include: Lama Elhatow, environmental engineer and climate activist based in Egypt. There will be three representatives present from EcoPeace Middle East, a unique organisation that brings together Palestinian, Jordanian and Israeli environmental activists in order to protect their shared environment. Christian Henderson, assistent professor at Leiden University, will offer his views on the green energy shift in the MENA, along with Hamdi Hached, who is involved in environmental consulting in Tunisia. 

Check the event on Facebook for the most recent updates.
Tickets are available here.

Location: Humanity House, The Hague
Time: 18:00-22:00 (doors open: 17:30)

26 november

18:00

Humanity House, Den Haag