Steun ons en help Nederland vooruit

ALDE

De Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) is de Europese liberale partij en fungeert als koepelorganisatie van gelijkgezinde partijen in Europa. Voorheen werd de partij ELDR genoemd, maar in 2012 heeft de Europese partij dezelfde naam gekregen als de fracties in het Europees Parlement, het Europese comité van de regio’s, de Parlementaire Assemblee van de NATO en de Raad van Europa.

ALDE gelooft in een Europa dat gebaseerd is op de fundamentele liberale principes van vrijheid, democratie, gelijke rechten voor iedereen, mensenrechten, tolerantie en solidariteit. De partij ijvert voor een eerlijk, vrij en open Europa, waar het voor iedere burger mogelijk is om zich maximaal te ontplooien, vrij van armoede, onwetendheid en discriminatie. Om deze doelen te bereiken streeft ALDE er naar de Europese markt zo in te richten dat er geen interne belemmeringen meer zijn.  De Europese economie moet zo hervormd worden, dat deze welvarender en meer competitief wordt. Dan zal de werkgelegenheid groeien en zullen de consumentenprijzen stabieler zijn. Verder maakt ALDE zich sterk voor verregaande Europese integratie  om te komen tot blijvende vrede, stabiliteit en welvaart in Europa.

Naast nationale politieke partijen kunnen ook individuen lid worden van ALDE via het Associate Membership a 25 EUR per jaar.

Lees meer over de ALDE-partij en het Associate Membership op hun website.

In het Europees Parlement verenigen liberale en democratische vertegenwoordigers zich in de ALDE-fractie. In deze fractie zitten de zusterpartijen en geestverwanten van D66, zoals de Oostenrijkse, Deense en Zweedse sociaal-liberalen. Evenals D66 is de ALDE-fractie ervan overtuigd dat voor het oplossen van bepaalde vraagstukken een goede Europese samenwerking noodzakelijk is. Bij onderwerpen als terrorisme, migratie, klimaatverandering en veiligheid moeten we verder kijken dan de nationale landsgrenzen. Doordat de verschillende liberale en democratische partijen uit Europa samenwerken, kunnen we echt een vuist maken in het Europees Parlement.

Lees meer over de ALDE-groep in het Parlement op hun website.

Eveneens werkt D66 samen met de Europese koepelorganisatie van liberale jongeren, LYMEC. Het netwerk fungeert als een verbinding tussen politieke jongeren partijen, studentenorganisaties en individuen. De Jonge Democraten zijn lid van LYMEC.

Lees meer over LYMEC op hun website.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018