Steun ons en help Nederland vooruit

ELF

Het European Liberal Forum (ELF) is de Europese overkoepelende organisatie van denktanks, wetenschappelijke bureaus en internationale stichtingen. De Stichting IDI en de Mr. Hans van Mierlostichting zijn beiden lid van ELF.

De doelen van ELF zijn als volgt:
– Als een netwerk voor denktanks, nationale politieke stichtingen, instituten, academici en vooruitstrevende liberale persoonlijkheden functioneren, zodat zij efficiënter kunnen samenwerken op Europees niveau.
– Een intensieve werkrelatie creëren tussen de lid organisaties, de nationale fracties, de ALDE-Fractie in het Europees Parlement, Liberal International en het Europese liberale jongerennetwerk LYMEC.
– Observeren, analyseren en bijdragen aan het debat over Europees beleid en het proces van Europese integratie, door middel van trainingen, onderzoek en het promoten van actief burgerschap binnen de Europese Unie, vooral als het gaat om jongeren.
– De liberale, democratische en progressieve beweging in de Europese Unie en binnen Europa versterken.
– Zoeken naar een gemeenschappelijke positie over alle belangrijke onderwerpen die de Europese Unie beïnvloeden, door middel van het uitwisselen van ervaringen van de aangesloten organisaties.
– Liberale democratie in heel Europa en haar buurlanden ondersteunen.
– Het publiek informeren over en betrekken bij de opbouw van een verenigde Europese democratie.
– Europese seminars, conferenties en onderzoeken over de eerder genoemde onderwerpen en met de eerder genoemde stakeholders ondersteunen.

Samen met andere Europese denktanks en internationale stichtingen organiseert ELF conferenties en seminars over o.a. liberaal gedachtegoed, migratie, energietransitie en de verhouding tussen markt en staat. Met deze bijeenkomst en met publicaties draagt ELF bij aan gedachte- en visievorming over Europese integratie en samenwerking en Europees beleid. D66 Internationaal heeft in 2013 een evenement aan de vooravond van de dag van Europa, Celebrating Europe, in samenwerking met ELF opgezet. Daarnaast organiseerde D66 Internationaal twee seminars over populisme in het Europese politieke debat.

Lees meer over ELF op hun website.

Laatst gewijzigd op 15 januari 2020